Sběř

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Oficiální název
Obec Sběř

2. Důvod a způsob založení
Obec Sběř vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb. Její současné postavení upravuje ústava ČR, hlava sedmá a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Obec Sběř je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

3. Organizační struktura
Orgány obce Sběř jsou:
- zastupitelstvo obce Sběř (7 členů) a jeho výbory (finanční a kontrolní)
- starosta: Michal Kněz
- místostarosta: Miroslav Drozen

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Sběř
Sběř 38
50703 Vysoké Veselí

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Sběř
Sběř 38
50703 Vysoké Veselí

4.3 Úřední hodiny
Středa 17:00 - 19:00 hod.

4.4 Telefonní čísla
tel.: 493 592 210

4.5 Faxová čísla
FAX: 493 592 210

4.6 Adresa internetové stránky
http://www.obec-sber.cz

4.7 Adresa e-podatelny
e-mail: info@obec-sber.cz

5. Případné platby lze poukázat
10722541/0100
KB Jičín

6. IČ
272086

7. DIČ
Obec Sběř není plátcem DPH

Datum: 21. listopad 2010, 17:11

Novinky

Výběr poplatků za svoz komunálního odpadu

27. 2. 2016
Informace o úhradách poplatků za svoz KO a psy.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

13. 6. 2015
Informace o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Pálení čarodějnic 2014

27. 4. 2014
Pálení čarodějnic proběhne 30. 4. od 17:00 v prosotru bývalé skládky "Na Hliňáku"

Archiv novinek